do matury 2024 pozostało...


Przedmioty 2023

Na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 roku. Na podstawie tego harmonogramu stworzona została tabelka zawierająca przedmioty maturalne wraz ich terminami oraz, co najciekawsze, czasem pozostałym do danego egzaminu:


przedmiot
data egzaminu
pozostało czasu
pozostało sekund
język polski (pp)
2023-05-04 09:00
- : - : - : -
-
język polski (pr)
2023-05-17 09:00
- : - : - : -
-
język angielski (pp)
2023-05-05 09:00
- : - : - : -
-
język angielski (pr)
2023-05-09 09:00
- : - : - : -
-
matematyka (pp)
2023-05-08 09:00
- : - : - : -
-
matematyka (pr)
2023-05-12 09:00
- : - : - : -
-
WOS (pr)
2023-05-10 09:00
- : - : - : -
-
biologia (pr)
2023-05-11 09:00
- : - : - : -
-
chemia (pr)
2023-05-15 09:00
- : - : - : -
-
geografia (pr)
2023-05-16 09:00
- : - : - : -
-
historia (pr)
2023-05-18 09:00
- : - : - : -
-
fizyka (pr)
2023-05-19 09:00
- : - : - : -
-
informatyka (pr)
2023-05-22 09:00
- : - : - : -
-

created by iStudio